Dziś Imieniny


STUDIA PODYPLOMOWE MUZYKOTERAPIA
Akademia Muzyczna w Krakowie
Wydział Twórczości, Interpretacji i Edukacji MuzycznejPodyplomowe Studia Muzykoterapia realizują Program Partnerski Leonardo da Vinci dotyczący muzyki w placówkach służby zdrowia. Naszymi Partnerami są: Musique & Santé - główny koordynator (Paryż, Francja), Music Network (Dublin, Irlandia), The Royal Northern College of Music (Manchester, Wielka Brytania). Program trwa dwa lata od 1.09.2008r. - do 30.08.2010r.

W ramach Programu odbywamy wizyty u Partnerów oraz przyjmujemy całą grupę w Krakowie. Trenerami każdorazowo są specjaliści z Francji a zajęcia odbywają się na terenie różnych oddziałów szpitalnych zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Realizacja Programu pozwala w dużym stopniu wzbogacić umiejętności muzykoterapeutyczne szkolnych, dostarcza głębokich doświadczeń w pracy z chorym somatycznie klientem/pacjentem.
- http://leonardo.org.pl/

Nasze Studia zostały objęte także programem GRUNDTVIG dotyczącym pracy z osobami w podeszłym wieku. Zajęcia odbyły się w styczniu 2010r., w Paryżu. Wzięła w nic udział grupa międzynarodowa.
- http://grundtvig.org.pl/Studia są jednostopniowe.

Zajęcia w grupach:

 • wykłady - wszyscy studenci
 • ćwiczenia w grupach konwersatoryjnych do 20 osób
 • ćwiczenia w grupach laboratoryjnych z przedmiotów nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 do 5 osób

I rok jest rokiem uzupełniającym:
 • dla magistrów z zakresu studiów muzycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotu nr 2;
 • dla magistrów z zakresu studiów psychologicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 21, 22, 23;
 • dla magistrów z zakresu studiów pedagogicznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 25, 26, 27, 28;
 • dla magistrów z zakresu studiów medycznych istnieje możliwość zwolnienia z przedmiotów nr: 30, 31, 32.WIĘCEJ INFORMACJI:

Waleria Skiba
wtorek, 10.00 - 12.00
telefon: 012 426-29-70, 012 422-04-55 w. 147
e-mail:
CEL:

Celem studiów jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanej kadry muzykoterapeutów, którzy mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach medycznych różnych specjalności, psychologicznych, pedagogicznych oraz w ośrodkach rehabilitacji, rewalidacji, resocjalizacji, a także oświatowych, socjalnych i geriatrycznych.KANDYDACI:

Absolwenci studiów muzycznych, muzykologicznych, pedagogicznych, psychologicznych, medycznych, rehabilitacji i innych kierunków pokrewnych, którzy ukończyli szkołę muzyczną na poziomie przynajmniej I stopnia.OGRANICZENIA WIEKOWE:

Brak.ILOŚĆ MIEJSC:

20REKRUTACJA NA I ROK STUDIÓW:

V edycja obejmować będzie lata akademickie 2012/2013 (semestr letni), 2013/2014 i 2014/2015. Data rozpoczęcia - marzec 2013. Kryteria przyjęcia kandydata na I rok studiów:
 • wykonanie 2 utworów muzycznych o zróżnicowanym charakterze na dowolnym instrumencie oraz wykazanie się predyspozycjami do swobodnego kominikowania się przez instrument
 • test z literatury muzycznej
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zainteresowań kierunkowych (badanie predyspozycji muzykoterapeutycznych)

Zasady rekrutacji i wymagania dla kandydatów (.pdf)HARMONOGRAM REKRUTACJI

W związku z napływającymi w dalszym ciągu podaniami, przesuwamy termin składania dokumentów oraz egzaminu:

Termin składania dokumentów do 25.01.2013 r.
Termin egzaminu 9.02.2013 r. oraz/lub 10.02.2013 r.

Otwarcie i pierwszy zjazd V edycji 15-17.03.2013r.TRYB I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW:

 1. Kwestionariusz osobowy - dostępny na stronie
 2. Dyplom lub kopia dyplomu (uwierzytelniona notarialnie) ukończenia studiów magisterskich
 3. Dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia
 4. Oryginał wniesienia opłaty egzaminacyjnej
 5. 3 fotografie 37X52 mm
 6. 3 koperty (1 duża, 2 małe) z adresem kandydata i naklejonym znaczkiem pocztowymWYKAZ PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH STUDIÓW:
 1. Muzykoterapia.
 2. Wprowadzenie do literatury muzycznej.
 3. Programowanie muzyki terapeutycznej.
 4. Choreoterapia.
 5. Techniki parateatralne.
 6. Techniki relaksacyjne.
 7. Improwizacja.
 8. Emisja głosu.
 9. Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci i młodzieży z środowisk dysfunkcyjnych.
 10. Ćwiczenia z muzykoterapii w psychozach.
 11. Ćwiczenia z muzykoterapii w zaburzeniach osobowości.
 12. Ćwiczenia z muzykoterapii dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.
 13. Ćwiczenia z muzykoterapii dla osób ze sprzężonymi upośledzeniami
 14. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z zaburzeniami wzroku i ruchu.
 15. Ćwiczenia z muzykoterapii u dzieci autystycznych, z zespołem Downa oraz niepełnosprawnych intelektualnie.
 16. Ćwiczenia z muzykoterapii u osób z ADHD
 17. Inne zastosowanie muzykoterapii (w leczeniu dysleksji, w leczeniu sanatoryjnym, w leczeniu uzależnień, w geriatrii, w wadach wymowy).
 18. Wykorzystanie techniki E.E.Gordona w działaniach muzykoterapeutycznych.
 19. Wykorzystywanie gongów i mis dźwiękowych w pracy terapeutycznej.
 20. Psychologiczne podstawy muzykoterapii.
 21. Psychologia rozwojowa z elementami defektologii.
 22. Psychopatologia.
 23. Podstawy psychologii zdrowia.
 24. Kierunki i metody psychoterapii.
 25. Wprowadzenie do pedagogiki.
 26. Pedagogika specjalna.
 27. Pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.
 28. Podstawy logopedii.
 29. Podstawy psychiatrii.
 30. Podstawy nauk medycznych.
 31. Choroby psychosomatyczne.
 32. Rehabilitacja.
 33. Podstawy etyki w muzykoterapii.
 34. Seminarium pracy dyplomowej.


SPRAWDZANIE WYNIKÓW NAUCZANIA:

Wczasie zaliczeń i egzaminów.DOKUMENT ŚWIADCZĄCY O UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Po zrealizowaniu wszystkich przedmiotów, zaliczeń i egzaminów obowiązujących w planie studiów, słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Muzykoterapii przy Wydziale Twórczości, Interpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, według wzoru Ministerstwa Edukacji Narodowej MEN-I-9SW.CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:

Program realizowany jest w ciągu dwóch i pół roku z podziałem na pięć semestrów. Podczas roku akademickiego przewiduje się 10 zjazdów (zwykle raz w miesiącu) obejmujących piątek po południu, całą sobotę i niedzielę do wczesnych godzin popołudniowych.OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE:

Wysokość opłat pokrywającą pełny koszt studiów i uwzględniającą 25% odpis na rzecz uczelni zostaje ustalana corocznie przez Senat Akademii Muzycznej. Przewidywany koszt studiów w roku akademickim 2012/2013 wynosi 1.900,- zł za semestr.

Opłata egzaminacyjna wynosi 140,- zł.

Opłaty prosimy przekazywać na konto Akademii Muzycznej w Krakowie: Bank PEKAO SA, III Oddział Kraków nr 41 1240 2294 1111 0000 3708 8240

This page is Valid CSS Standard Valid XHTML 1.0 Transitional
www.muzykoterapia.info © 2006-2015
Projekt i wykonanie: ClickMaster Polska

Salon Kosmetyczny Kraków # Hurtownia Rajstop Kraków # Joga Kraków # Renowacja Felg Kraków # Dieta wegetariańska # Wynajem busa Wieliczka